Disclaimer

Algemeen
Tank & Wash ITC is een handelsnaam van Van Aalst Groothandel B.V. Tank & Wash ITC, hierna te noemen Van Aalst Groothandel B.V. verleent u hierbij toegang tot tankenwash-itc.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Van Aalst Groothandel B.V. en derden zijn aangeleverd. Van Aalst Groothandel B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op tankenwash-itc.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Aalst Groothandel B.V.

Beperkte aansprakelijkheid
De op tankenwashitc.nl aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Aalst Groothandel B.V.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Aalst Groothandel B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Aalst Groothandel B.V.